2017 - escalades i bivacs - resum

1. bivacs / 2. lo sostre de l'esquirol / 3. fissura hawk / 4. plou de tot / plaques / 5. altres 

anar a 2018

  • bivac  esquirol  bivac

    bivac  bivac 

  • material d'escalada / climbing gear

    kouba